• Alf Bjørseth (styreleder) er en norsk seriegründer som står bak flere vellykkede nyetableringer, blant annet Renewable Energy Corporation ASA og Scatec Solar ASA, som begge er børsnotert i Norge. I tillegg driver han med utvikling av en rekke industriforetak, deriblant Norsun, Norsk Titanium, Thor Energy, Reetec, TEGma med flere.
    Bjørseth har doktorgrad i fysikalsk kjemi fra Universitetet i Oslo. Han er æresmedlem i Norsk Kjemisk Selskap og i Norges Tekniske Vitenskapsakademi. I 2016 ble han utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin betydelige innsats for norsk industri og næringsliv.
  • Geir Ludvig Olsen er en suksessrik gründer som har bygget opp og solgt mange virksomheter i løpet av sin over 30 år lange karriere. (Grunnlegger av SASTECH AS). De fleste av disse virksomhetene og franchisene er blitt bygget opp og forvaltet gjennom morselskapet Vitar AS, som han grunnla i 1989. Geir har utviklet og drevet virksomheter i mange forskjellige bransjer, blant annet detaljhandel, underholdning, eiendom og turisme, og et av de siste prosjektene har vært utviklingen av Hotel Svart (www.svart.no), som har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt i kraft å bli verdens første energipositive hotell. Prosjektet ble solgt i 2018.
    Forretningsmodellen til SASTECH ble utformet av Geir tidlig i 2019. Hans erfaring med å starte og bygge opp fremgangsrike virksomheter er en avgjørende ressurs for at selskapet skal lykkes.
  • Francois Hora er for tiden adm.dir. i Complus Asset Management Limited, et internasjonalt investeringsselskap som forvalter flere milliarder dollar og har hovedkontorer i Hong Kong og Singapore. Francois er opprinnelig fra Sveits, men har vært i Asia siden 2008 og drevet med kapitalforvaltning i 20 år, først på investeringssiden og siden med forretningsutvikling og ledelse. Foruten erfaringen med å få en virksomhet ut av startgropen etter oppstartsfasen, vil Francois Horas bidrag til SASTECH være et makroøkonomisk investeringsperspektiv og et omfattende investornettverk.

Det skal utnevnes ytterligere to styremedlemmer i nær fremtid.