Blogg

01.11.22: Sastech sikrer 300 millioner i investeringskapital til energioptimalisering

  • Sastech har signert en avtale om finansiering av optimaliseringsprosjekter med det sveitsiske energieffektiviseringsfondet SUSI Partners
  • Avtalen gir Sastechs kunder muligheten til å gjennomføre installasjon av komponenter og programvare uten å måtte ta investeringskostnadene selv.
  • Finansiering av prosjekter, utviklet og gjennomført av Sastech, vil bli gjort gjennom SUSI Partners’ Energy Efficiency Fund II, som har en kapitalbase på 289 millioner EURO

«At vi i Sastech nå har muligheten til å ta investeringen dersom kunden selv ikke ønsker å investere, er en “game changer” som markant vil øke mulighetene for energioptimalisering, redusere CO-2 utslipp og kutte kostnader for våre kunder» sier CEO Roy Bonnegolt.

Les hele pressemeldingen her:

an.no: Vokser på perfekt storm

De ansatte i Sastech har spesialisert seg på å gjøre om eldre, energislukende næringsbygg til grønne fyrtårn.

Meløy-selskapet Sastech har spesialisert seg på å gjøre eldre næringsbygg mer energieffektive. Vedlikeholdssjef Reidar Wenberg, produksjonssjef Nick Ludvik Olsen og driftsdirektør Anders Marken Strøm sammen med daglig leder Roy Bonnegolt. Foto: Johan Votvik

Etter å ha identifisert strøm- og energityvene, og mulighetene for smart styring av forbruket, tar Sastech på seg ansvaret for hele prosessen med innkjøp og montering av nytt utstyr. Og bygger inn muligheter for ekstern styring via Internett.

– Etter at de nye løsningene er på plass tar vi på oss driften av det oppgraderte næringsbygget på en energieffektiv måte. Dermed kan kunden fokusere på sin kjernevirksomhet, mens vi tar oss av strømsparingen, sier daglig leder Roy Bonnegolt.

I løpet av 2022 er Alf Bjørseth, som kom til Glomfjord for å etablere Scanwafer på 1990-tallet, kommet inn som aksjonær og styreleder. Mens Bonnegolt har vært daglig leder siden mars i år.

– Nå rigger vi oss for vekst, sier han.

Til nå er det investert 15 millioner kroner i selskapet. I løpet av 2023 skal det gjennomføres ytterligere investeringer for å sikre vekst og økt omsetning.

– Vi planlegger å doble staben fra 12 til rundt 25 ansatte i løpet av 2023, hvorav 15 av de ansatte vil jobbe fra Larvik-kontoret, sier Bonnegolt.

Les hele artikkelen her (krever innlogging): https://www.an.no/vokser-pa-perfekt-storm-vi-planlegger-a-doble-staben/s/5-4-1666597

TU.no: Energispareselskap venter oppsving med strømstøtte til bedrifter

Prosjektleder Pål Solberg viser fram styringssystemet de har installert hos Ernex. Samlet sett forventer de å spare 40 prosent av strømforbruket. Foto: Eirik Helland Urke

Tistedal: Prosjektleder Pål Solberg åpner døren til elkjelen i kjelleren i det gamle industrilokalet til Ernex, bedriften som er mest kjent for å produsere Gjerdesagen, og viser hvor de har gått inn for å programmere kjelen til ikke å bruke strøm når prisene er på sitt høyeste. 

Elkjelen var den desidert største kilden til unødvendig strømforbruk. Ved å legge inn en algoritme som styrer forbruket basert på data fra værmeldinger, energibørsen og når de har behov, er Solberg nesten halvveis til målet om å kutte 40 prosent av energiforbruket for metallvareprodusenten. 

Les hele artikkelen her: https://www.tu.no/artikler/energispareselskap-venter-oppsving-med-stromstotte-til-bedrifter-br/522213?key=FI4fTmTW

Bonum og SASTECH inngår et samarbeid!

Bonum inngår strategisk viktig samarbeid med SASTECH om energieffektivisering og CO2-reduksjon.

Vi er meget stolte av at den første rammeavtalen som inngås, er akkurat med Bonum. Bonum er et fremtidsrettet og miljøfokusert eiendomsselskap, som i meget stor grad ønsker å ta sin del av ansvaret rundt det grønne skiftet, ved selv å iverksette langsiktige tiltak som gagner både Bonum og samfunnet.

Med økende usikkerhet i Europa knyttet til forsyning av energi, og ikke minst priser på energi, diskuteres mange løsninger i det offentlige rom. Flere løsninger er selvsagt nødvendig for å imøtekomme utfordringene man står overfor.

Dog er det mest effektive og enkle tiltaket å gjøre noe med eksisterende energibærere. Slik kan brukere, eiere og samfunnet spare både penger, sørge for at ressurser ikke unødvendig blir tappet, samt også oppnå ny fornybar energiproduksjon.

«Vi skal sammen med Bonum redusere kostnader og CO2-utslipp. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid og håper at det offentlige nå legger mer til rette for at flere selskaper kan få støtte til å velge mer langsiktige energi effektive løsninger», sier salgssjef Thomas Abrahamsen i SASTECH

Energiledelse – den nye standarden

ISO 14001 er for mange kjent som miljøledelse. Den brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. ISO 50001 er den mindre kjente, men minst like viktige som omhandler Energiledelse. Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.

Du har kanskje tenkt mer på å spare strøm nå som strømprisene har økt betraktelig? Det vil den fortsette å gjøre. NVE sin langsiktige kraftmarkedsanalyse anslår høyere strømpriser i de neste 20 årene enn de foregående 20.

Det første du nå bør gjøre, er å få hjelp til å kartlegge alle energibærere i ditt bygg /produksjon. Da lages det en oversikt over utstyret som befinner seg i bygget og hvilket forbruk dette utstyret har. Det kan for eksempel være strøm, gass eller fyringsolje.

Det må utarbeides en oversikt over alt som bruker energi, men det er like viktig å hå kartlegge hvilke vaner som er knyttet til bruken av utstyret.

Kort fortalt handler energiledelse om kartlegging, deretter finner man potensialet for besparelser og lager en tiltaksplan. Det kan være tiltak i form av forbedringer i bruk av utstyr, eller utskifting av gammelt og ineffektivt utstyr.

Statistikken i Danmark sier at virksomheter som har tatt i bruk energiledelse gjør besparelser på ca 10-15% av samlet energiforbruk! Bare ved å ta i bruk energiledelse. Det er mye på bunnlinjen over tid. Så kommer andre energieffektive tiltak på toppen av dette! For å kunne dokumentere forbedringene må det utarbeides en basislinje (EnB). Den sier noe om energiforbruket i dag. Den gir en referanse for fremtiden. Uten denne oversikten vil det ikke være mulig å dokumentere prosessen. Dernest må det utarbeides ytelsesindikatorer (EnPI) for å kunne måle de ulike indikatorenes utvikling (eksempelvis forbruk av fyringsolje).

Solpaneler på fasade er et godt alternativ!

Solcellepaneler på tak og yttervegger er en optimal kombinasjon for å utnytte mest mulig av solenergien som treffer en bygning. Dette er et lavterskel klimatiltak. Solcellepaneler er en enkel installasjon som ikke medfører noen problemer i driftsperioden. Det er ingen bevegelige deler, ingen deler å smøre, reparere eller erstatte. Solcellepaneler har en stor miljøfordel, samtidig som de også er lønnsomme!

Norge er en sinke!

EU har erklært at tilgang til informasjon om miljøpåvirkning er et viktig første skritt i det grønne skiftet. Den norske regjeringen bør ta større ansvar for å hjelpe norske virksomheter med å redusere klima-avtrykket og skape nye og bærekraftige løsninger i hele verdikjeden. De må gjøre bedriftene klare for bærekraftig drift ved hjelp av CO2-overvåking og insentiver for å oppnå det.

SASTECH går foran!

De siste 10 årene har markedet for energioptimalisering sett en enorm utvikling. I denne perioden har Sastechs nøkkelpersonell viet sin energi og tid til å forstå behovene for energioptimalisering i det norske eiendomsmarkedet. Greentech og Proptech er viktige ingredienser i denne tilnærmingen, og vi er klare til å gi våre kunder banebrytende energiløsninger gjennom vår unike forretningsmodell.

Call Now ButtonGRATIS BEFARING!