SASTECH har en ledelse med lang og bred erfaring

Vårt team innehar en solid ledererfaring både administrativt og operativt, i tillegg til utpreget industriell prosesserfaring. Dette har vi demonstrert i prosjekter og konseptutvikling innen bygg og eiendom, hotell-, turisme- og solindustri.

Roy Bonnegolt, Administrerende direktør

Roy har lang erfaring som administrerende direktør og mener at humankapital er den viktigste ressursen i et selskap. Roy evner å se styrkene og utfordringene til både de ansatte og selskapet og har en strategisk og analytisk tilnærming til arbeidsoppgavene. Som adm.dir. motiveres Roy av muligheten til å styre selskapet frem mot positive resultater.

Med 17 års bakgrunn fra Felleskjøpet-konsernet, både som medlem av toppledelsen og som adm.dir / daglig leder for mange av selskapene i Felleskjøpets eierskap, har Roy bidratt med sin kompetanse innen forretningsutvikling, anskaffelser, joint ventures og organisk vekst for flere firmaer.

Erfaringen fra mellomstore og store bedrifter både nasjonalt og internasjonalt de siste 20 årene gjør at vi er stolte over å ha Roy som leder på veien mot SASTECHs fremtidige mål.

***

Anders J. M. Strøm, Driftsdirektør

Før han begynte i SASTECH-prosjektet i 2019, tilbrakte Anders 6 år i solenergiindustrien hos Norwegian Crystals, som trolig er den monokrystallinske produsenten i verden som har lavest karbonavtrykk (energien kommer fra vannkraft). Der fylte han bade salgs- og økonomistillinger og jobbet med leverandører og kunder på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Arbeidet med fornybar energi omfattet også samarbeid med flernasjonale selskaper i en næringsklynge kalt Arctic Cluster Team (ACT). ACT har som mål å være en drivkraft for det grønne skiftet i Norge. Anders sin kommersielle erfaring innen fornybar energi har åpnet dører for SASTECH, som dermed har kunnet inngå flere forsyningsavtaler med store aktører, noe som har gitt selskapet muligheter globalt.

Forut for karrieren i fornybar energi jobbet Anders med eiendom og finans, og han har også vært løytnant i det norske forsvaret.

***

Jarle Sølyst, Teknisk direktør

Jarle har jobbet i energisektoren de siste 20 årene, både i offentlig og privat sektor. I tillegg til å være offentlig godkjent energirådgiver har han bred kunnskap innen olje, gass og hydroelektrisk energiproduksjon og infrastruktur.

Hans langstrakte erfaring med ulike typer teknisk utstyr, f.eks. ventilasjon, HVAC, sensorer, solcellepaneler, varmepumper, jordvarme, fjernvarme, varmelagring og smarte kontrollsystemer, er en uvurderlig kompetanse for SASTECH.

Ekspertise og innsikt, ikke bare i enkeltkomponenter, men i hvordan den samlede energikapasiteten kan bli mer effektiv når de ulike komponentene jobber sammen, er på mange måter selve essensen i SASTECHs forretningsidé.