Møt våre dyktige medarbeidere!

Andreas Sveinsen, Utviklingssjef

Har de siste 19 årene jobbet i Drytech, siden 2008 som automasjonssjef. Formelt utdannet som automasjonstekniker.

Hovedfokus har vært PLC, HMI, SCADA, digitalisering og automatisering, både serving og programmering, samt å komme med anbefalinger om nye strategiske investeringer.

Underordnet funksjon som bindeledd mellom operatører og maskiner, og mellom operatører og ledergruppen, med henblikk på optimalisering av alle prosesser. Som sjefstekniker er han en ressurs i opplæringen av annet personell.

I SASTECH er han automasjonsansvarlig.

***

Pål Solberg, Prosjektleder

Før han ble ansatt i SASTECH jobbet Pål som ITB-koordinator (Integrated Technical Building Installations). Pål har mange års erfaring som prosjektleder på områdene elektrisk bygningsinstallasjon, transport, tunneller og trafikklys.

Å koordinere hele den tekniske installasjonen og koordinere underleverandører er avgjørende for å kunne energioptimalisere energiforbruket til et bygg. Noen av byggene er sertifiserte i BREEAM.

Pål har også jobbet med programmering av PLC og protokoller for kommunikasjon mellom plattformer. Han har også vært avdelingsleder i flere år og er utdannet med en Bachelor-grad i energistyring fra Danmark. Energistyring innbefatter ISO 50001, ISO 140001, bærekraft, energioptimalisering, CBA, LCA. Pål har også en grad i elektrisk kraft og fagbrev som elektriker.

***

Thomas Gleditsch Abrahamsen, Salgssjef

Thomas har jobbet som salgssjef i SASTECH siden 2020. Fra 2003 og frem til ansettelsen i SASTECH drev Thomas med salgsvirksomhet. Hans forrige stilling som salgssjef var hos Holte AS, der han hadde ansvar for tre avdelinger og 25 salgskonsulenter.

Thomas har en Bachelor i Business and Administration fra Lambuth University (Jackson TN, USA), og før dette gikk han på Doha College. (1989-1995)

***

Nick Ludvik Olsen, Produksjonssjef

Studier i logistikk og industriell virksomhet. Jobbet med logistikk og prosessindustri hos Yara, Bilfinger, Norwegian Crystals og Nordic Industries. Ansvarlig for utvikling av SASTECHs konteinersystem (batterilagring). Sertifisert dronepilot.

***

Reidar André H. Wenberg, Vedlikeholdssjef

Kjemisk-teknisk industrisertifikat, med flere års arbeidserfaring innen produksjon og vedlikehold i PV-sektoren (solcelle, halvledere etc.) i ulike bedrifter

***