Som en del av vårt tilbud tilbyr vi energirådgivning, der vi sammen med våre kunder arbeider for å senke energiforbruket i kontor- og næringsbygg. Delvis for å skape en bedre driftsøkonomi, og delvis som et ledd i å redusere miljøbelastningen. Vi tilbyr deg første skritt på veien videre, nemlig en kostnadsfri gjennomgang av dagens energibærere og tilhørende energidata.

En slik gjennomgang innebærer først å signere en fullmakt. SASTECH vil deretter innhente dine energidata fra ulike kilder:

  • Kortfattet teknisk gjennomgang med driftspersonale/teknisk sjef.
  • Kartlegging av energibærere og effekter
  • Sjekk av energimerking (hvis tilgjengelig)
  • Sjekk av energimerking tekniske anlegg (hvis tilgjengelig)
  • Effektanalyse/energirevisjon

Fra et økonomisk perspektiv er energioptimalisering veldig fordelaktig, energiforbruket står ofte for 50% av driftskostnadene for kontorer og 70% for industrilokaler. Derfor er det viktig å verifisere om du til enhver tid betaler for rett mengde energi gjennom hele døgnet. Sammen plasserer vi ut sensorer på de ulike energibærerne i bygget og leser av sanntidsdata som grunnlag for våre analyser og anbefalinger. Kort fortalt ønsker vi å identifisere et potensial til å energi-effektivisere.

Etter kartleggingen lager SASTECH et oppsett på forventet optimalisering, deretter presenterer vi resultatene i et møte og beslutter videre fremdrift.

Om vår kartlegging viser at det er lite å hente, vil jo konklusjonen være at du har et meget godt og energieffektivt bygg.