SASTECH tilbyr sine kunder 2 driftsmodeller for energioptimalisering.

Det første alternativet innebærer at kunden finansierer for egen regning. Vi optimaliserer resultatet.

Det andre alternativet er at vi ordner alt, herunder investeringen, og kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Er krevende for firmaer å skulle håndtere dette på egenhånd. Vi er en totalleverandør, overalt alt til oss, og bruk tiden på det du er best til.

Vi har samme kost/nytte fokus som våre kunder, ettersom våre inntekter har sammenheng med hvilke resultater vi oppnår sammen med kunden. Der hvor vårt konsept passer, får kundene tilbudt begge alternativene til driftsmodell. I begge alternativene foreligger det en delingsmodell mellom partene, med en fordeling av oppnådd besparelse avhengig av hvilket alternativ kunden foretrekker.

Uavhengig av modell er SASTECH avhengig av å oppnå resultater, for selv å kunne sikre driftsinntekter. Ergo kan du som kunde ha full tillitt til at SASTECH heller ikke ønsker å implementere unødvendig utstyr, da dette bare vil resultere i lavere inntjening for begge parter.