Norge er en sinke!

Norge er en sinke!

EU har erklært at tilgang til informasjon om miljøpåvirkning er et viktig første skritt i det grønne skiftet. Den norske regjeringen bør ta større ansvar for å hjelpe norske virksomheter med å redusere klima-avtrykket og skape nye og bærekraftige løsninger i hele verdikjeden. De må gjøre bedriftene klare for bærekraftig drift ved hjelp av CO2-overvåking og insentiver for å oppnå det.

Call Now ButtonGRATIS BEFARING!