Archives 2021

Solpaneler på fasade er et godt alternativ!

Solcellepaneler på tak og yttervegger er en optimal kombinasjon for å utnytte mest mulig av solenergien som treffer en bygning. Dette er et lavterskel klimatiltak. Solcellepaneler er en enkel installasjon som ikke medfører noen problemer i driftsperioden. Det er ingen bevegelige deler, ingen deler å smøre, reparere eller erstatte. Solcellepaneler har en stor miljøfordel, samtidig som de også er lønnsomme!

Norge er en sinke!

EU har erklært at tilgang til informasjon om miljøpåvirkning er et viktig første skritt i det grønne skiftet. Den norske regjeringen bør ta større ansvar for å hjelpe norske virksomheter med å redusere klima-avtrykket og skape nye og bærekraftige løsninger i hele verdikjeden. De må gjøre bedriftene klare for bærekraftig drift ved hjelp av CO2-overvåking og insentiver for å oppnå det.

SASTECH går foran!

De siste 10 årene har markedet for energioptimalisering sett en enorm utvikling. I denne perioden har Sastechs nøkkelpersonell viet sin energi og tid til å forstå behovene for energioptimalisering i det norske eiendomsmarkedet. Greentech og Proptech er viktige ingredienser i denne tilnærmingen, og vi er klare til å gi våre kunder banebrytende energiløsninger gjennom vår unike forretningsmodell.

Call Now ButtonGRATIS BEFARING!