an.no: Vokser på perfekt storm

De ansatte i Sastech har spesialisert seg på å gjøre om eldre, energislukende næringsbygg til grønne fyrtårn.

Meløy-selskapet Sastech har spesialisert seg på å gjøre eldre næringsbygg mer energieffektive. Vedlikeholdssjef Reidar Wenberg, produksjonssjef Nick Ludvik Olsen og driftsdirektør Anders Marken Strøm sammen med daglig leder Roy Bonnegolt. Foto: Johan Votvik

Etter å ha identifisert strøm- og energityvene, og mulighetene for smart styring av forbruket, tar Sastech på seg ansvaret for hele prosessen med innkjøp og montering av nytt utstyr. Og bygger inn muligheter for ekstern styring via Internett.

– Etter at de nye løsningene er på plass tar vi på oss driften av det oppgraderte næringsbygget på en energieffektiv måte. Dermed kan kunden fokusere på sin kjernevirksomhet, mens vi tar oss av strømsparingen, sier daglig leder Roy Bonnegolt.

I løpet av 2022 er Alf Bjørseth, som kom til Glomfjord for å etablere Scanwafer på 1990-tallet, kommet inn som aksjonær og styreleder. Mens Bonnegolt har vært daglig leder siden mars i år.

– Nå rigger vi oss for vekst, sier han.

Til nå er det investert 15 millioner kroner i selskapet. I løpet av 2023 skal det gjennomføres ytterligere investeringer for å sikre vekst og økt omsetning.

– Vi planlegger å doble staben fra 12 til rundt 25 ansatte i løpet av 2023, hvorav 15 av de ansatte vil jobbe fra Larvik-kontoret, sier Bonnegolt.

Les hele artikkelen her (krever innlogging): https://www.an.no/vokser-pa-perfekt-storm-vi-planlegger-a-doble-staben/s/5-4-1666597

TU.no: Energispareselskap venter oppsving med strømstøtte til bedrifter

Prosjektleder Pål Solberg viser fram styringssystemet de har installert hos Ernex. Samlet sett forventer de å spare 40 prosent av strømforbruket. Foto: Eirik Helland Urke

Tistedal: Prosjektleder Pål Solberg åpner døren til elkjelen i kjelleren i det gamle industrilokalet til Ernex, bedriften som er mest kjent for å produsere Gjerdesagen, og viser hvor de har gått inn for å programmere kjelen til ikke å bruke strøm når prisene er på sitt høyeste. 

Elkjelen var den desidert største kilden til unødvendig strømforbruk. Ved å legge inn en algoritme som styrer forbruket basert på data fra værmeldinger, energibørsen og når de har behov, er Solberg nesten halvveis til målet om å kutte 40 prosent av energiforbruket for metallvareprodusenten. 

Les hele artikkelen her: https://www.tu.no/artikler/energispareselskap-venter-oppsving-med-stromstotte-til-bedrifter-br/522213?key=FI4fTmTW

Bonum og SASTECH inngår et samarbeid!

Bonum inngår strategisk viktig samarbeid med SASTECH om energieffektivisering og CO2-reduksjon.

Vi er meget stolte av at den første rammeavtalen som inngås, er akkurat med Bonum. Bonum er et fremtidsrettet og miljøfokusert eiendomsselskap, som i meget stor grad ønsker å ta sin del av ansvaret rundt det grønne skiftet, ved selv å iverksette langsiktige tiltak som gagner både Bonum og samfunnet.

Med økende usikkerhet i Europa knyttet til forsyning av energi, og ikke minst priser på energi, diskuteres mange løsninger i det offentlige rom. Flere løsninger er selvsagt nødvendig for å imøtekomme utfordringene man står overfor.

Dog er det mest effektive og enkle tiltaket å gjøre noe med eksisterende energibærere. Slik kan brukere, eiere og samfunnet spare både penger, sørge for at ressurser ikke unødvendig blir tappet, samt også oppnå ny fornybar energiproduksjon.

«Vi skal sammen med Bonum redusere kostnader og CO2-utslipp. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid og håper at det offentlige nå legger mer til rette for at flere selskaper kan få støtte til å velge mer langsiktige energi effektive løsninger», sier salgssjef Thomas Abrahamsen i SASTECH

Call Now ButtonGRATIS BEFARING!