Våre tjenester

Energirådgivning har eksistert i mange år, men få har sett på hvordan man kan redusere forbruket i et større perspektiv. Det er her SASTECH skiller seg ut med sin unike styringsstrategi. SASTECH er en uavhengig løsningsleverandør av både hardware og software, som plukker det beste utstyret til enhver tid. Vi lar kundene fokusere på sin kjernevirksomhet, da vi etter installasjonen overtar driften av det avtalte utstyret, med den konsekvens at kunden får redusert sin arbeidsmengde og kostnad tilknyttet alle energibærere. Vårt hovedprodukt innebærer at kunden kan velge mellom 2 ulike investeringsmodeller som angir i hvor stor grad man deler fortjenesten i driftsavtalen.

SASTECH modell 1

Kunden finansierer for egen regning. Vi optimaliserer resultatet.

SASTECH modell 2

Vi finansierer og ordner alt, kunden fokuserer på sin kjernevirksomhet.

TA KONTAKT

Du har ingenting å tape. Vi garanterer at du blir fornøyd.

Selskapets kjernevirksomhet er energioptimalisering av kontor-, industri- og næringsbygg.

Det er ikke lenge siden energirådgivning nærmest var ensbetydende med energisertifisering. De siste årene har imidlertid fremveksten av "Greentech" revolusjonert måten man ser systemene og alle energibærerne i sammenheng på. Vår digitale styringsstrategi gir deg rett mengde energi i sanntid!

Kontor

Vi tar kontroll på alle drivere knyttet til drift, utstyr og ansatte

Industri

Vi korrigerer feil innstilt utstyr og trimmer ditt energiforbruk

Næring

Vår styringsstrategi garanterer en bærekraftig energioptimalisering

Prosess

Vi høster energi, utnyttelse av spillvarme mv.

Referanser

Store besparelser oppnås! Les mer om våre siste prosjekter/referanser her.

Hva tenker du på?

Kan vi hjelpe deg? Er du byggeier, teknisk sjef eller driftsleder? Vi tilbyr en gratis befaring og kartlegging. Du har ingenting å tape, tvert i mot har du faktisk alt å vinne!

Copyright © 2022 SASTECH AS on ThemeArile. All rights reserved

Call Now ButtonGRATIS BEFARING!