Solid kompetanse
25 års erfaring!
Gjør en forskjell
Reduser ditt klimaavtrykk!
Lavere kostnader
Styrk ditt vekstpotensial!

Våre tjenester

Energirådgivning har eksistert i mange år, men få har sett på hvordan man kan redusere forbruket i et større perspektiv. Det er her SASTECH skiller seg ut med sin unike styringsstrategi. SASTECH er en uavhengig løsningsleverandør av både hardware og software, som plukker det beste utstyret til enhver tid. Vi lar kundene fokusere på sin kjernevirksomhet, da vi etter installasjonen overtar driften av det avtalte utstyret, med den konsekvens at kunden får redusert sin arbeidsmengde og kostnad tilknyttet alle energibærere. Vårt hovedprodukt innebærer at kunden kan velge mellom 2 ulike investeringsmodeller som angir i hvor stor grad man deler fortjenesten i driftsavtalen. I tillegg tilbyr vi energirevisjon og solcelleanlegg (stor-skala).

Energirådgivning

Ingen har sett på optimaliseringsmulighetene i et større perspektiv enn Sastech

Frittstående produkter

Gjennom våre partnere tilbyr vi de beste produktene, f.eks. varmepumper, solcellepaneler mv.

EaaS

Energy as a Service er en ny trend vi utforsker...

Våre siste prosjekter

Vi gjennomfører for tiden flere ulike installasjoner på Sørlandet og Østlandet, og flere prosjekter er i planleggingsfasen. Normal implementeringstid er 3-6 måneder avhengig av størrelse og kompleksitet.

Selskapets kjernevirksomhet er energioptimalisering av kontor- og næringsbygg.

Det er ikke lenge siden energirådgivning nærmest var ensbetydende med energisertifisering. De siste årene har imidlertid fremveksten av "Greentech" revolusjonert måten man ser systemene og alle energibærerne i sammenheng på. Vår digitale styringsstrategi gir deg rett mengde energi i sanntid!

Fakta 1

Størst kwh-besparelse over tid

Fakta 2

Vi bidrar til vekst

Fakta 3

Unik finansieringsløsning

Fakta 4

Ingen økte driftskostnader

Siste nytt

Vi rekrutterer! Er du en person som har dokumentert erfaring med prosess-/prosjektledelse og porteføljestyring? Send oss en åpen søknad og din CV.

Solpaneler på fasade er et godt alternativ!

Solcellepaneler på tak og yttervegger er en optimal kombinasjon for å utnytte mest mulig av solenergien som treffer en bygning! Dette er et lavterskel klimatiltak! Solcellepaneler er en enkel installasjon som ikke medfører noen problemer i driftsperioden. Det er ingen bevegelige deler, ingen deler å smøre, reparere eller erstatte. Solcellepaneler har en stor miljøfordel, samtidig som de også er lønnsomme!

Norge er en sinke!

EU har erklært at tilgang til informasjon om miljøpåvirkning er et viktig første skritt i det grønne skiftet. Den norske regjeringen bør ta større ansvar for å hjelpe norske virksomheter med å redusere klima-avtrykket og skape nye og bærekraftige løsninger i hele verdikjeden. De må gjøre bedriftene klare for bærekraftig drift ved hjelp av CO2-overvåking og insentiver for å oppnå det.

SASTECH går foran!

De siste 10 årene har markedet for energioptimalisering sett en enorm utvikling. I denne perioden har Sastechs nøkkelpersonell viet sin energi og tid til å forstå behovene for energioptimalisering i det norske eiendomsmarkedet. Greentech og Proptech er viktige ingredienser i denne tilnærmingen, og vi er klare til å gi våre kunder banebrytende energiløsninger gjennom vår unike forretningsmodell.

Norway is a latecomer!

The European Union has declared that access to information about environmental impact is an essential first step in making the green shift. The Norwegian government should take greater responsibility for helping Norwegian businesses reduce their climate footprint and create new and sustainable solutions across the entire value chain. They need to make companies ready for sustainable operations using CO2 monitoring and incentives to achieve it.

Hva tenker du på?

Kan vi hjelpe deg? Er du byggeier, teknisk sjef eller driftsleder? Vi tilbyr en gratis befaring og kartlegging. Du har ingenting å tape, tvert i mot har du faktisk alt å vinne!

Møt ledelsen / gründerne

Vårt team har de beste forutsetninger for å analysere din virksomhet og sørge for at du til enhver tid ikke betaler for mer strøm enn du har behov for.

Våre samarbeidspartnere